ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

3

ΑΡΧΑΙΑ

5

6

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

2

 

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

3

ΦΥΣΙΚΗ

4

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

5

   

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

3

ΦΥΣΙΚΗ

4

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3

3

   

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

5

ΑΟΘ

2

2

ΑΕΠΠ

2

2