ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

3

ΑΡΧΑΙΑ

6

6

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3

3

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

3

 

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

3

ΦΥΣΙΚΗ

4

4

ΧΗΜΕΙΑ

4

4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

5

   

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

3

ΦΥΣΙΚΗ

4

4

ΧΗΜΕΙΑ

4

4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

4

3

   

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

5

ΑΟΘ

3

3

ΑΕΠΠ

3

3