ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1

ΑΡΧΑΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ

3