ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

2

ΑΡΧΑΙΑ

4

6

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

2

 

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

4

ΧΗΜΕΙΑ

2

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

6

   

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

4

ΧΗΜΕΙΑ

2

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

2

   

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

(ΩΡΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

2

ΑΕΠΠ

2

2

ΑΟΘ

2

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

6