ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2