ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ;

Τα ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ είναι ένας νέος θεσμός των Φροντιστηρίων ΤΡΙΠΤΥΧΟ.

Πρόκειται για ένα (1) ενιαίο τεστ για κάθε τάξη Γυμνασίου ή Λυκείου το οποίο περιέχει συγκεκριμένο αριθμό Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής Απαντήσεων στα βασικά μαθήματα (βλ. τον ΠΙΝΑΚΑ παρακάτω).

Ειδικότερα για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου πρόκειται για ξεχωριστό τεστ ανά Προσανατολισμό Σπουδών.

Ο σκοπός των ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ είναι η αξιόπιστη πιστοποίηση των αρίστων μαθητών και η επιβράβευσή τους με δικαίωμα έκπτωσης στα δίδακτρα.

Πιο συγκεκριμένα:

Αν κάποιος μαθητής επιτύχει επίδοση μεγαλύτερη ή ίση του 90%, τότε έχει το δικαίωμα έκπτωσης επί των χειμερινών διδάκτρων της τάξης που θα φοιτήσει στα Φροντιστήρια ΤΡΙΠΤΥΧΟ.

ΠΟΤΕ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Τα ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση (Φάση Α΄) γίνεται μέσα Ιουνίου.

Η δεύτερη φάση (Φάση Β΄) γίνεται αρχές Οκτωβρίου.

Αν κάποιος μαθητής δεν πετύχει βαθμολογία πάνω από 90% στην Φάση Α΄, τότε έχει την δυνατότητα να πάρει μέρος και στην Φάση Β΄.

ΠΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ;

Στα ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ μπορούν να λάβουν μέρος:

Α. Όλοι οι μαθητές των Φροντιστηρίων ΤΡΙΠΤΥΧΟ.

Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής έχουν την δυνατότητα, να λάβουν μέρος και στις δύο Φάσεις.

 Β. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές των Φροντιστηρίων ΤΡΙΠΤΥΧΟ, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εγγραφής.

Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος και στις δύο Φάσεις εφ’ όσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εγγραφής πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς ή μόνο στην Φάση Β΄ εφ’ όσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εγγραφής πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Τα ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ανά τάξη και προσανατολισμό:

ΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5 ΩΡΑ

 

25 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (15), ΓΛΩΣΣΑ (10)

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5 ΩΡΑ

 

25 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (15),& ΓΛΩΣΣΑ (10)

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5 ΩΡΑ

 

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (10), ΦΥΣΙΚΗ (10), ΓΛΩΣΣΑ (10)

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5 ΩΡΑ

 

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (10), ΦΥΣΙΚΗ (10), ΓΛΩΣΣΑ (10)

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

(1ο ΠΕΔΙΟ)

40 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ (30), ΓΛΩΣΣΑ (10)

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

(2ο ΠΕΔΙΟ)

40 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (10), ΦΥΣΙΚΗ (10),

ΧΗΜΕΙΑ (10), ΓΛΩΣΣΑ (10)

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

(3ο ΠΕΔΙΟ)

40 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ (15), ΧΗΜΕΙΑ (15), ΓΛΩΣΣΑ (10)

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

(4ο ΠΕΔΙΟ)

40 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (30), ΓΛΩΣΣΑ (10)

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

(1ο ΠΕΔΙΟ)

40 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ (30), ΓΛΩΣΣΑ (10)

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

(2ο ΠΕΔΙΟ)

40 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (10), ΦΥΣΙΚΗ (10),

ΧΗΜΕΙΑ (10), ΓΛΩΣΣΑ (10)

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

(3ο ΠΕΔΙΟ)

40 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ (15), ΧΗΜΕΙΑ (15), ΓΛΩΣΣΑ (10)

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

(4ο ΠΕΔΙΟ)

40 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (30), ΓΛΩΣΣΑ (10)